Stimuleringsfonds Borne

Inleiding

·       Ontstaan

De Stichting Stimuleringsfonds Borne is opgericht bij de notariële akte van 28 januari 2004.

 De doelstelling van de stichting is:

·        Het financieel ondersteunen van door anderen te organiseren evenementen en activiteiten in de gemeente Borne op het gebied van de kunst, cultuur en cultuurhistorie, recreatie en toerisme.

·        Het geven van bekendheid zowel in als buiten de regio aan de kenmerkende eigenschappen van Borne op die gebieden.

·        Middelen

De geldmiddelen van de stichting bestaan voornamelijk uit:

·                    Subsidies en sponsorgelden;

·                    Donaties en schenkingen;

·                    Overige baten.

·          Bestuur

De stichting wordt bestuurd door tenminste drie bestuursleden. Het bestuur streeft naar een evenwichtige samenstelling vanuit de volgende sectoren:

·                    De ondernemers

·                    Recreatie en toerisme

·                    Kunst en cultuur

·          Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 08123772

Fondsvorming

·          Waarom een stimuleringsfonds?

·        Voordelen:

·        Extra stimulans en financiële steun voor de jaarlijks terugkerende evenementen;

·        Er wordt continuïteit in de realisering van kunst- en culturele evenementen in Borne geboden over een periode van 3 jaar;

·        De subsidies zijn gericht op de verhoging van de kwaliteit van de kunst- en culturele evenementen in Borne;

·        De culturele evenementen kunnen bijdragen aan de naamsbekendheid en de economische ontwikkeling van Borne;

·        Het stimuleringsfonds heeft over de periode 2004 t/m 2023 
ca. € 200.000 aan subsidies uitgekeerd.

 

·        De financiering van het fonds geschiedt door de Gemeente Borne en Stichting Kringloopbedrijf Borne.

Beoordelingseisen / Tegenprestatie

·        Aanvraag subsidie

Bij de aanvraag van een subsidiebijdrage uit het stimuleringsfonds dient het project te voldoen aan de doelstellingen en uitgangspunten van de Stichting Stimuleringsfonds Bornse Evenementen.

In de bijlage zijn de criteria opgenomen. 

De aanvraag is in principe incidenteel met een maximale bijdrage over een periode van 3 jaar.

De aanvraag dient voor een evenement of activiteit plaats te vinden.

Annvraag achteraf is niet mogelijk.

·        Tegenprestatie

Tijdens het evenement of activiteit dient de aanvrager kenbaar te maken dat Stichting Stimuleringsfonds Borne heeft bijgedragen.
Zo verwachten wij dat u gebruik maakt van onze beachvlaggen en/ of banners. Deze worden door de stichting aan u beschikbaar gesteld. Hiervoor kunt u tijdig contact op te nemen met:

Stichting Kringloopbedrijf Borne , via 074-2668633
(vragen naar de bedrijfsleider Marco Pierik)

Stichting Kringloopbedrijf Borne is gelegen aan de Ambachtstraat 26 te Borne.

Na afloop van het evenement of activiteit dient de aanvrager een evaluatie te sturen waarin onder meer bezoekersaantal , kostenverantwoording etc. worden weergegeven.

·        Indienen aanvraag

De aanvraag kan worden ingediend bij het secretariaat van de

Stichting Stimuleringsfonds Bornse Evenementen

p/a gemeente Borne

Postbus 200

7620 AE Borne

Bijlage

Aanvraag:
Beoordeling op basis van de volgende eisen:

Algemene eisen

  1.

De activiteiten waarvoor een financiële bijdrage

wordt aangevraagd moet betrekking hebben op de doelstellingen en uitgangspunten van het Stimuleringsfonds Bornse Evenementen.

 

2.

De activiteiten waarvoor een financiële bijdrage wordt aangevraagd moeten betrekking hebben op één van de volgende gebieden:

Kunst, cultuur en recreatie& toerisme.

 

3.

De evenementen en activiteiten van de subsidieaanvraag moeten voldoen aan de onderstaande algemene subsidiecriteria, de (sub) criteria, de kwaliteitscriteria en de overige criteria van het Stimuleringsfonds Bornse Evenementen.

 

Algemene criteria

4.

De stichting moet de activiteit/evenement als passend binnen haar doelstellingen ervaren.

·      Er moet sprake zijn van een nieuwe of vernieuwende activiteit;

·      Er moet sprake zijn van een voldoende bereik ten gevolge van de activiteit;

·      De activiteit moet uitstijgen boven regulier aanbod;

·      Er is geen sprake van een reguliere activiteit.

 

5.

De activiteit moet van belang zijn voor de gemeente Borne c.q. Bornse gemeenschap (plaatselijk relevantie).

 

6.

De noodzaak van het verstrekken van een financiële bijdrage moet aantoonbaar zijn.

 

7.

De activiteit moet solide zijn: op basis van een heldere begroting die bij de aanvraag wordt meegeleverd.

 

8.

De financiële ondersteuning is incidenteel met een maximale bijdrage van 3 jaar.

 

9.

Een aanvraag wordt in principe niet voor 100% uit het fonds gefinancierd en mag slechts een gedeelte van de begroting bedragen.

 

(Sub)criteria algemene eisen

10.

De activiteiten waarvoor een financiële bijdrage wordt aangevraagd dienen de bewustwording en deelname aan kunst, cultuur en recreatie & toerisme te verhogen.

 

11.

 De activiteiten waarvoor een financiële bijdrage wordt aangevraagd dienen de kwaliteit van de samenleving te vergroten.

 

12.

De activiteiten waarvoor een financiële bijdrage wordt aangevraagd dienen een breed publiek in Borne actief te stimuleren.

 

Kwaliteitscriteria

13..

De activiteiten dienen voldoende artistieke en inhoudelijke kwaliteit uit te stralen.

 

14.

De activiteiten moeten in vergelijking met soortgelijke activiteiten meerwaarde hebben en uitstijgen boven het reguliere aanbod.

 

Overige criteria

15.

Bij de aanvraag wordt aangeven in welke hoedanigheid de bijdrage van het Stimuleringsfonds kenbaar wordt gemaakt.

 

16.

Na beëindiging van het evenement of de activiteit dient een gespecificeerd

overzicht te worden verstrekt van zowel de aantallen, financiën als publicitaire uitingen.

 

17.

De aanvraag dient vooraf en niet achteraf plaats te vinden.